Co robimy?

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. Organizowanie, prowadzenie i wspomaganie działań edukacyjno-szkoleniowych, w tym organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów i warsztatów, konferencji oraz wystaw i koncertów, a także innych przedsięwzięć zamkniętych lub otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
  2. Prowadzenie działań wydawniczych, publicystycznych, i informacyjnych, w tym opracowywanie i wydawanie czasopism, książek, broszur i inne.
  3. Integrację i promowanie środowisk twórczych i inicjatyw obywatelskich oraz wspieranie ich działań.
  4. Współpraca z placówkami edukacyjnymi, instytucjami samorządowymi, rządowymi i prywatnymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju jak i zagranicą.
  5. Promocja medialna na rzecz celów statutowych przy zastosowaniu różnych środków przekazu.
  6. Organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych, organizacji pozarządowych, osób fizycznych i prawnych zgodnych z celami statutowymi Fundacji.
http://www.kontrasty.org.pl/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css