Co robimy?

Nasze cele statutowe realizujemy m.in. poprzez organizowanie działań edukacyjno-szkoleniowych, w tym organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń ...

Nasze cele

Fundacja Kontrasty ma na celu poszerzanie wiedzy i akceptacji dla szeroko pojętej różnorodności i równości w społeczeństwie poprzez projekty i nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami.

Kim jesteśmy

Fundacja Różnorodności i Równości KONTRASTY jest niezależną, nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową.
http://www.kontrasty.org.pl/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css